Chemická odolnosť materiálov solenoidov voči pretekajúcemu médiu.

chemicka odolnost elektromagnetickeho ventilu Prinášame Vám podrobný prehľad rôznych materiálov použitích pri výrobe solenoidov a ich vplyve na možnosť využitia ventilu v dannom prostredí resp. v regulačnom systéme. Tento prehľad Vám pomôže pri výbere správneho solenoidu.

Či už je to voda, horúca voda alebo čpavok či benzín každý ventil má presne stanovené prostredie, na ktoré je určený. Správnou voľbou solenoidu zabezpečíte bezproblémové a bezpečné fungovanie prietoku média.


Prehľad chemickej odolnosti solenoidov vzhľadom na použitý materiál

Legenda (Legend):
vhodny solenoidny ventil - Vhodný (Siutable) solenoid
nevhodny solenoidny ventil - Nevhodný (Unsiutable) solenoid
Médium Materiál telesa Tesnenie
Mosadz
(Brass)
Bronz
(Bronze)
Hliník
(Aluminium)
Nerez oceľ
(Stainless steel)
Liatina
(Cast iron)
NBR EPDM FPM VMQ PTFE
Acetón (Acetone) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Acetylén (Acetylene) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Butylalkohol (Butanol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Etylalkohol (Ethyl alcohol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Metylalkohol (Methyl alcohol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil
Propylalkohol (Propanol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Argón (Argon) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Benzín (Petrol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Benzol (Benzol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Bután (Butane) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Hydroxid sodný (NaOH) nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Chlór suchý (Dry chlorine) nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil
Chloroform (Chloroform) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Čpavok plynný (Gasseous ammonia) nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Dusík (Nitrogen) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Etylén (Ethylene) vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Etylénglykol (Etylenglycol) nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Freón 12 (Freon 12) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Freón 22 (Freon 22) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Glycerín (Glycerine) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Glykol (Glycol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Kyslík (Oxygen) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Metán (Methane) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Metanol (Methanol) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Olej minerálny (Mineral oil) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Olej syntetický (Syntetic oil) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Olej silikónový (Silicone oil) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Olej rastlinný (Vegetable oil) nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Olej živočíšny (Animal oil) nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Oxid uhličitý (CO2) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Perchloretylén (Perchlorethylene) nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil
Peroxid vodíka (Hydrogen peroxide) nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Propán (Propane) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Sírouhlík (Carbon disulphide) nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Sírovodík (Hydrosulphide) nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Svietiplyn (Coal gas) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Terpentín (Turpentíne) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Toluén (Toluene) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Pitná voda (Drinking water) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Horúca voda (Hot water) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Demineralizovaná voda (Demineralize water) nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Vodná para (Water steam) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Vodík (Hydrogen) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Stlačený vzduch (Compressed air) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Zemný plyn (Natural gas) vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil nevhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil vhodny solenoidny ventil
Opýtajte sa našich odborných poradcov na presné informácie, ktoré Vám pomôžu pri správnom výbere solenoidu. Radi Vám poradia pri voľbe aký solenoid je vhodný práve pre Váš regulačný systém..