Ako používať

EV251B martel energo Danfoss V tejto príručke sa dozviete ako správne vyberať solenoidné ventily, ako ich správne nainštalovať do systému. V návode sa rovnako tak dozviete ako odstrániť prípadné závady v systéme so solenoidným ventilom.

Táto príručka popisuje len mosadzné solenoidné ventily. Pre kompletné informácie kontaktujte prosím odborných poradcov.
Vzhľadom na rozsah informácií, ktoré sme sa Vám rozhodli priniesť bude tento manuál k solenoidným ventilom dopĺňaný priebežne.


1. Inštalácia

1.1.Voľba správneho solenoidného ventilu
Solenoid v uzatvorenom systéme
Pre výber solenoidu v uzatvorenom systéme, ktorého typickou vlastnosťou je nízky tlak vyberajte solenoid takto označený:
solenoid v uzavretom systéme
Solenoid v otvorenom systéme
Pre výber solenoidu v otvorenom systéme, ako napríklad syystém s pitnou vodu vyberajte solenoid takto označený:
solenoid v uzavretom systéme

1.2. Smer toku
Aby solenoidný ventil fungoval správne musí byť nainštalovaný tak, aby šípka na telese ventilu smerovala v smere toku.
solenoid smer toku

1.3. Hrydraulický ráz
Hydraulický ráz je typickým výsledkom vysokej rýchlosti média v systéme. (vysoký tlak a vysoká rýchlosť tekutiny prechádzajúcej malým priemerom potrubia. )
Existuje niekoľko efektívnych riešení tohto problému:
 • Zníženie tlaku pomocou inštalácie redukčného ventila pred solenoidným ventilom a pokiaľ je to možné tak rozšírenie priemeru potrubia.
 • Obmedzenie hrydraulického rázu pomocou inštalácie pružnej hadice alebo pružného nárazníka pred solenoidným ventilom
 • Použitím solenoidných ventilov typu EV220B 15 - 50 Vyrovnávacia tryska môže byť nahradená verziou s menším priemerom čím sa získa dlhší uzatvárací čas.
solenoid vyrovnavacia tryska

1.4. Potrubie
Potrubie musí byť na obidvoch stranách bezpečne upevnené
solenoid potrubie

1.5. Skúšobný tlak
Pri aplikácii skúšobného tlaku musia byť všetk ventily v systéme otvorené. Existujú 3 spôsoby ako to spraviť:
 • aplikáciou napätia na cievku
 • otvorením ventila manuálne (ak máte k dispozícii doplnok pre manuále ovládanie)
 • solenoid otvorenie
  Manuálna otváracia jednotka nie je štandardne dodávaná k soleidnému ventilu.
  Nikdy nezabudnite našrúbovať otváraciu jednotku späť (v smere hodinových ručičiek) ešte pred spustením systému. Ak tak neurobíte soelnoidný ventil sa nebude môcť uzvieť.
 • Pripojením premanetného magneta

1.6. Doťahovanie
Pri doťahovaní spojov potrubia vždy používajte protisilu, tzn. požijte kĺúč na telese ventila aj na potrubí.
solenoid dotahovanie

1.7. Nepriamo ovládané solenoidné ventily a ventily s pomocným zdvihom
solenoid nepriamo ovladany
solenoid pomocny zdvih

1.8. Priamo ovládané solenoidné ventily
solenoid priamo ovladany
solenoid priamo ovladany

1.9. Cievka k solenoidnému ventilu
Vždy skontrolujte správne prevádzkové napätie cievky (viď. text na cievke "Volt"). Ubezpečte sa, že danné údaje sú správne (napätie a frekvenca) a že odpovedajú prívodu. Ak by tieto údaje spolu nekorešpondovali môže dojsť k poškodeniu - vyhoreniu cievky. Pokiaľ je to možné vždy vyberajte cievky s jednou frekvenciou. Vyžarujú menej tepla ako verzie s dovma frekvenciami.
solenoid cievka

Cievka solenoidu má tri kolíky. Prostredný kolík je označený ako na obrázku a musí byť uzemnený. Ostatné dva kolíky sú terminály cievky a každý z nich môže by použitý ako fáza alebo ako nulový vodič.
solenoid cievka

Pri montáži "clip-on" cievky ju iba jemne pritlačte na armatúru pokiaľ nezaklapne na miesto. Pre nadadením cievky by na samotnú armatúru mal byť nasadený O-krúžok. Kabelová priechodka musí byť vždy správne zašrúbovaná!
solenoid cievka

1.10. Káblové pripojenie
Kabel inštalujte vždy ako je zobrazené na obrázku. Je dôležité aby voda nevtekala do svorkovnice
solenoid kablove
Aby sa do svorkovnice nedostala voda musí byť celý obvod kábla v priechodke dobre utesnený. Používajte preto guľaté káble. Jedine tento typ káblov môže byť efektívne utesnený.
solenoid kablove
Všimnite si farieb na káblovom vedení. Žltá / zelená vždy označuje uzemnenie. Ostatné vedenie by mali byť použité pre fázu a nulový vodič.
solenoid kablove

Opýtajte sa našich odborných poradcov na tento ventil. Radi Vám poskytnú komplexné informácie o možnostiach inštalácie solenoidných ventilov.